+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Sprinklerové hasicí zařízení v budovách pro bydlení

Zjednodušená sprinklerová zařízení jsou vhodná pro rodinné a bytové domy. Sprinklerové hasicí zařízení tohoto typu je jednodušší a cena nižší. Účelem je zlepšit podmínky pro evakuaci osob a zredukovat možné škody na majetku. V zahraničí jsou zařízení tohoto typu běžná a za léta používání již prokázaly svojí užitečnost.