+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Jedním z principů požární bezpečnosti staveb je rozdělení objektu do menších požárních úseků. V nutných případech je možné požárně dělící konstrukci nahradit samočinně uzavíranou roletou nebo clonou z rozprášených vodních kapek. Nejčastěji se používá tam, kde je již instalováno sprinklerové zařízení (SHZ) a clony je možno napojit na stávající zásobování vodou. Napojení na stávající hydrantové systémy je možné jen při dobrých tlakových podmínkách, a pouze pro zkrápění. Průtok/tlak v požárním vodovodu je třeba ověřit.

Prodloužení doby požární odolnosti konstrukce zkrápěním

Obvykle bývá navrhováno v objektech, které jsou vybaveny sprinklery. Pro ochlazení požární rolety nebo zasklení je při požáru rozstřikována voda na plochu této konstrukce. Prodloužení doby požární odolnosti rolety je třeba konzultovat s dodavalem rolet a zpracovatelem PBŘ. Roleta může být skrápěna vodou z řady vhodně rozmístěných sprinklerů nebo trysek. 

Zkrápěné konstrukce bývají například drátosklo, okna z tvrzeného skla, požární rolety a podobně. 
Konstrukce, která je zkrápěna, musí mít požární odolnost alespoň 15 minut a snést tepelný šok po namočení a prudkém ochlazení vodou. Zkrápění není možno použít pro SDK příčku nebo obyčejné sklo. Sklo by mělo být alespoň tvrzené. Zkrápění je požárně bezpečnostní zařízení a je navrhováno na základě požadavku v PBŘ.

Vytvoření požárně dělící konstrukce vodní clonou

Vodní clona je jiné zařízení než zkrápění rolety, požárně dělící konstrukce je tvořena oblakem jemně rozprášených kapek vody. Není možno ji vytvořit běžnými sprinklery. 
Pro napájení vodní clony je třeba podstatně více vody a používá se pouze v nezbytných případech pro malé otvory, které není možno jinak uzavřít. Příkladem použití, kde jsou vodní clony vhodné je například prostup pro pásový dopravník nebo uzavření násypky v technologických stavbách. Vodní clony jsou například nejsou vhodné pro nahrazení skla s požární odolností nebo požárních rolet v objektu obchodního centra napojením na SHZ. 

Vodní clona je obvykle aktivována ventilem spouštným pomocí EPS nebo vlastními čidly. Velkým množstvím vody rozprášeným na malé kapky je vytvořena clona. Jemné kapičky vody ochlazují horký vzduch. Sálavé teplo, které je elektromagnetické tepelné záření je blokováno optickým účinkem kapiček. Pro roztříštění vody nemohou být použity sprinklerové hlavice, je třeba instalovat trysky, kterými se voda rozpráší na menších kapky. Trysky musí být vhodně geometicky rozmístěné, aby vodní clona rovnoměrně zakrývala otvor. Výpočet pro navržení zařízení vychází z podkladů pro navrhování ochraných vodních clon pro snížení sálavého tepla u vysokých pecí. Rozměry vodní clony jsou limitovány dostřikem trysek. Vodní clony se používají jen ve vyjimečných případech.

 

Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.