pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900
+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

 Jedním z principů požární bezpečnosti staveb je rozdělení objektu do požárních úseků. Dobu požární odolnosti konstrukcí oddělujících jednotlivé požární úseky je možno prodloužit zkrápěním vodou. Dělící konstrukci může v některých případech nahradit i clona z rozprášených vodních kapek.

Zkrápěcí zařízení

Pro ochlazení požární rolety nebo zasklení je při požáru na plochu této konstrukce rovnoměrně rozstřikována voda. Zkrápěné konstrukce bývají například protipožární sklo, drátosklo, okna z tvrzeného skla, požární rolety a podobně. Konstrukce, která je zkrápěna, musí mít požární odolnost alespoň 15 minut a odolat tepelnému šok po náhlém ochlazení vodou. Zkrápění tedy není možno použít například pro SDK příčku nebo obyčejné sklo. Sklo by mělo být alespoň tvrzené.

Vodní clony

Vodní clona funguje na zcela jiném principu než zkrápění konstrukcí. Požárně dělící konstrukce je vytvořena oblakem jemně rozprášených kapek vody.  Sálavé teplo, které je elektromagnetické tepelné záření je blokováno optickým účinkem kapiček. Učinnost je lepší, pokud se velikost kapiček blíží vlnové délce tepelného záření, to znamená, že by měly být kapky pokud možno velmi malé. Čím je tloušťka clony z rozprášených kapek větší, tím je účinnější. Jemné kapičky vody také ochlazují protékající horké spaliny, mohou být však snadno odfouknuty. Omezení průniku kouře a snížení jeho toxicity clona nazajistí. Pro napájení vodní clony je třeba relativně velké množství vody. Vodní clony jsou používány například na venkovních technologických zařízeních, v průmylových stavbách a jako ochrana pro prostupy pásového dopravníku. Dopravník je v místě prostupu zakrytý ochranným tunelem, do kterého jsou rozprašovány vodní kapky. Pro větší prostupy a prostupy válečkových dopravníků je vhodnější požární roleta.

 

Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.