+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

 Jedním z principů požární bezpečnosti staveb je rozdělení objektu do menších požárních úseků. V některých případech je možno prodloužit požární odolnost konstrukcí zkrápěním vodou nebo je zcela nahradit clonou z rozprášených vodních kapek. Používá se obvykle jen tam, kde je možno zařízení napojit na stávající zásobování vodou.

Zkrápěcí zařízení

Pro ochlazení požární rolety nebo zasklení je při požáru rozstřikována voda na plochu této konstrukce. Zkrápěné konstrukce bývají například, protipožární sklo, drátosklo, okna z tvrzeného skla, požární rolety a podobně. Konstrukce, která je zkrápěna, musí mít požární odolnost alespoň 15 minut a snést tepelný šok po namočení a prudkém ochlazení vodou. Zkrápění tedy není možno použít například pro SDK příčku nebo obyčejné sklo. Sklo by mělo být alespoň tvrzené. Zkrápění je požárně bezpečnostní zařízení a je navrhováno na základě požadavku v PBŘ.

Vodní clony

Vodní clona funguje na zcela jiném principu než zkrápění konstrukcí. Požárně dělící konstrukce je vytvořena oblakem jemně rozprášených kapek vody.  Sálavé teplo, které je elektromagnetické tepelné záření je blokováno optickým účinkem kapiček. Čím jsou kapičky menší a tloušťka clony větší, tím je clona účinnější. Jemné kapičky vody také ochlazují protékající horké spaliny. Omezení průniku kouře a snížení jeho toxicity však nazajistí. Pro napájení vodní clony je třeba relativně velké množství vody. Vodní clony jsou používány například ve venkovních technologických zařízeních, v průmylových stavbách, jako ochrana pro prostupy pásového dopravníku.

Vodní clona je obvykle aktivována ventilem spouštěným pomocí EPS nebo vlastními čidly.  Pro vytvoření vodní clony se instalují trysky, kterými se voda rozpráší na menší kapky. Trysky musí být vhodně geometicky rozmístěné, aby clona rovnoměrně zakrývala otvor. Rozměry jsou limitovány dostřikem trysek. Při návrhu vodních clon je třeba vždy uvážit co má být zařízením dosaženo.

 

Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.