+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Přínosy požárních sprinklerů

Budovy jištěné požárními sprinklery typu poskytují oproti nechráněným objektů následující výhody.

Ochrana osob

Provozovatel objektu by měl chránit osoby, které se v budově nacházejí také proti požáru. Jedním z možných opatření je instalace požárních sprinklerů pro ochranu osob. Snížením rizik je vytvořeno lepší prostředí pro práci, ubytování a nákupy.

Ochrana bohatství

Hodnota majetku je snížena o hodnotu rizika, kterému je majetek vystaven. Omezením rizik hodnota majetku vzroste. Sprinklery jsou nejúčinnější protipožární zařízení a bývají požadovány pojišťovnami.

Zajištění spolehlivosti

Hodnota podniku je tvořena také soustavou zásobovacích řetězců. V automobilovém průmyslu je například propojen velký počet výrobců. Součástí opatření na snižování nejistoty bývá instalace požárních sprinklerů.

Snížení emisí CO2

Množství skleníkového plynu CO2 vzniklého při výrobě a instalaci požárních sprinklerů do budov je menší než množství CO2 z požárů, kterým je tím zabráněno.

 

Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.