pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900
+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Hodnocení rizik

Správně zatřídit rizika, která se mají jistit a stanovit návrhové parametry sprinklerového zařízení je při projektování to nejsložitější. Některé zahraniční pojišťovny určují návrhové parametry v zadání a přebírají tak na sebe zodpovědnost za správnost tohoto kroku. Se změnou pojišťovny je někdy nutné upravit i zařízení.  Zadání bývá někdy docela neurčité a informace o technologii výroby a zpracovávaných materiálech nebývá snadné zjistit. Využití stavby se v průběhu času může změnit proto je  v projektu někdy vhodné nechat přiměřené rezervy.  Požárně bepečnostní řešení stavby návrhové parametry SHZ obvykle neřeší, je však možno si přečíst, jak by požár probíhal bez hasicího zařízení.

Hydraulické výpočty potrubních soustav mohou být počítány s velkou přesností, je však lépe se soustředit na to, aby byly dobře vstupní hodnoty a geometrické uspořádání.

  Požární riziko z hlediska sprinklerů

Při dimenzování SHZ řešíme, jak bude vypadat požár ve stádiu rozvoje, jakým způsobem se bude šířit a jak bude odolávat hašení.

Pro návrh SHZ je podstatné:

rychlost šíření požáru, nárůst tepelného výkonu, geometrické uspořádání

neobvyklé šíření požáru (hedvábný papír, spreje)

smáčivost a nasákavost materiálů (zboží balené do kartonu nebo do fólie)

výkon požáru v okamžiku, kdy se zařízení spustí (výška stropu)

odtékání kouře pod stropem (šikmé stropy, vícepodlažní požární úseky)

Provzdušnění skladovaného materiálu

kontaktujte Sprinkplan s.r.o.