+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

V normách je používáno následující názvosloví sprinklerových zařízení. 

Sprinklerové stabilní hasicí zařízení (SHZ)

Samostatné zařízení s vlastním zdrojem vody. Snížení rizika vyjádřené součiniteli c3 a Δc2 je nejvyšší. Při požáru se otevřou sprinklerové hlavice nad zdrojem tepla a vytékající voda hasí požár. Poklesem tlaku v potrubní soustavě se aktivuje zásobování vodou. SHZ je nejčastěji používané sprinklerové zařízení.

Doplňkové hasicí zařízení (DHZ)

Zařízení napojené na veřejný vodovod nebo vybavené nádrží. Je však nutný zásah hasičů a napojení zásahových vozidel na zařízení. Snížení rizika vyjádřené součiniteli c3 a Δc2 je mírně nižší než u SHZ. Při požáru se otevřou hlavice nad zdrojem tepla. Voda je dodávána z vodovodní sítě nebo v druhém případě ze zásobní nádrže, která však nemá plný objem. Rozhodnutí, zda je možno instalovat jen DHZ je na zpracovateli PBŘ. 

Polostabilní hasicí zařízení (PHZ)

Zařízení závislé na dodávce vody, či jiného hasiva ze zásahových vozidel (mobilní techniky). Snížení rizika vyjádřené součiniteli c3 a Δc2 je nejnižší. Při požáru se postupně otevírají hlavice nad zdrojem tepla. Zasahující jednotka hasičů může použít potrubní soustavu k dopravě hasiva do ohniska požáru. Pro vyhlášení požáru musí být instalována EPS. Polostabilní hasicí zařízení je navrhováno většinou pro malé sklady hořlavých kapalin a podzemní garáže.

Sprejové stabilní hasicí zařízení (RHZ)

Zařízení zkrápí celou plochu najednou. Vhodné pro objekty s rychlým rozvojem požáru, ke chlazení konstrukcí a nádrží. Jiný používaný název je zaplavovací nebo drenčerové zařízení.

Pěnové stabilní hasicí zařízení (FHZ)

Hašení vodní pěnou. Vhodné pro hašení hořlavých kapalin, plastů a leteckých hangárů. Někdy jako přiměšování pěnidla při hašení plastů.

Mlhové stabilní hasicí zařízení (MHZ)

Malé kapičky rozprášené vodní mlhy hasí v celém objemu nebo místně. Používají se například v knihovnách a lakovnách. Vhodné pro historické objekty, hašení cenných sbírek a archivy. 


Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.