+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Stabilní hasicí zařízení – SHZ

SHZ je určeno pro detekci a uhašení požáru vodou v jeho počátečních fázích, nebo pro udržení požáru pod kontrolou.

Zařízení se skládá ze zdroje vody a jedné nebo více soustav. Každá soustava je tvořena ventilovou stanicí a potrubím se sprinklery.  

Při požáru se sprinklery nad zdrojem tepla otevřou a rozstřikují vodu na plochu pod sebou. Sprinkler se otevře prasknutím tepelně citlivé skleněné baňky. Sprinklery, které se nezahřejí, zůstávají uzavřené.

V potrubní soustavě je udržován stálý provozní tlak. Při rychlém poklesu tlaku, způsobeném otevřením hlavic je samočinně aktivováno zásobování vodou. SHZ se spouští automaticky.

Doplňkové hasicí zařízení – DHZ

DHZ je obvykle navrhováno pro malé hotely a podzemní zakladačové garáže. Sprinklerové zařízení typu DHZ má zkrácenou dobu provozu, menší nádrž a menší záložní zdroj pro napájení čerpadla elektrickou energií. To instalaci zlevňuje a nádrž je možno do sklepů rekonstruovaných objektů lépe umístit. Je nezbytné, aby byla budova kompletně vybavena elektrickou požární signalizací s dálkovým přenosem na PCO HZS. Zasahující jednotka hasičů napojí mobilní techniku na sběrač DHZ a po vyčerpání vody z nádrže může DHZ zásobovat vodou ze zásahového vozidla. Rozhodnutí, zda postačí instalovat jen DHZ vychází z norem je na zpracovateli PBŘ. 

Polostabilní hasicí zařízení – PHZ

Zařízení nemá vlastní zdroj vody a je závislé na dodávce vody nebo pěnotvorného roztoku ze zásahových vozidel hasičů. Při požáru se otevře sprinkler nad zdrojem tepla. Zasahující jednotka hasičů může použít potrubní soustavu k dopravě hasiva a jeho rozstřiku nad ohniskem požáru. Pro vyhlášení požárního poplachu musí být instalována elektrická požární signalizace s přenosem na PCO HZS. Polostabilní hasicí zařízení je navrhováno pro malé sklady hořlavých kapalin a do podzemních garáží.

Sprejové stabilní hasicí zařízení – RHZ

Vhodné pro objekty s rychlým rozvojem požáru, pro chlazení konstrukcí a nádrží. Jiný používaný název je zaplavovací nebo drenčerové zařízení.

Pěnové stabilní hasicí zařízení – FHZ

Hašení vodní pěnou. Vhodné pro hašení hořlavých kapalin, plastů a leteckých hangárů. Někdy je pěnidlo přiměšováno jako smáčedlo pro hašení plastů.

 

Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.