+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

 Sprinklerová zařízení typu SHZ, DHZ, PHZ pro podzemní garáže

Garáže bez sprinklerů

Při požáru automobilů v garáži vzniká z hořících plastů a pneumatik velké množství kouře a to může být rizikem pro unikající osoby. Ani zásah hasičů není jednoduchý, je třeba použít dýchací techniku a v zakouřeném prostoru garáže prohledávat. Déle trvající požár by mohl narušit konstrukci budovy, je třeba uhasit ohnisko požáru.

Řešením je instalovat některý z následujících druhů samočinného stabilního hasicího zařízení (SSHZ).

Polostabilní hasicí zařízení (PHZ)

Zařízení nemá vlastní zdroj vody, skládá se pouze ze sběrače a potrubí s hlavicemi. Při požáru se otevřou hlavice nad zdrojem tepla. Když jednotka hasičů napojí hadicemi mobilní techniku, je voda potrubím přiváděna přímo nad ohnisko požáru. Je však třeba, aby hasiči přijeli včas.

Doplňkové stabilní hasicí zařízení (DHZ)

Zařízení má vlastní zdroj vody, kterým je vodovod nebo malá nádrž s čerpadlem. Hašeno je bezprostředně po otevření sprinklerové hlavice. Zdroj vody má být funkční minimálně do doby, než přijede zasahující jednotka hasičů a napojí mobilní techniku na sběrač. Rozšíření požáru a rozsah škod je díky včasnému hašením nižší než u PHZ.

Stabilní hasicí zařízení (SHZ)

SHZ funguje zcela samočinně a poskytuje tak nejvyšší úroveň zabezpečení. Po otevření sprinklerových hlavic je voda dodávána z vlastního zdroje vody. Zásah hasičů je třeba pro případné dohašení, vypnutí čerpadla a přívodu vody, když je požár bezpečně uhašen.


V následujících případech je použití SSHZ předepsáno normou ČSN 73 0804 příloha I

Podzemní garáže

Pokud je hromadná garáž (tj. společná garáž pro více než 3 vozidla) umístěna ve druhém a nižším podzemním podlaží, nebo také v prvním podzemním podlaží bez přímého výjezdu na venkovní prostranství, odkud může být veden požární zásah je předepsáno SSHZ (PHZ, DHZ nebo SHZ).

Zakladačové garáže

V lokálním zakladačovém systému jsou vozidla ve dvou až třech úrovních nad sebou. Pokud je otevřená nebo částečně otevřená (odvětraná) garáž se zakladači pro 40 a více vozidel nebo uzavřená (neodvětraná) garáž se zakladači pro 20 a více vozidel je předepsáno DHZ nebo SHZ.

Hromadné zakladačové systémy garáží

Pokud není požární úsek garáže s hromadným zakladačovým systémem otevřený (odvětraný) je předepsána instalace SHZ nebo DHZ. Pokud je požární úsek zakladačové instalace v podzemním podlaží je předepsána instalace SHZ. V případech, kdy není možný rychlý a vlivem vnitřního uspořádání garáže i účinný zásah jednotek požární ochrany je předepsáno SSHZ (PHZ, DHZ nebo SHZ).

Garáže pro nákladní automobily a autobusy

V garážích pro nákladní automobily, autobusy a speciální automobily musí být instalováno SHZ nebo DHZ bez ohledu na počty stání vozidel.


Možnost zvětšit požární úseky garáží

Velikost požárního úseku garáží je definována maximálním počtem parkovacích stání. Povolený počet parkovacích stání vychází z typu garáže, konstrukčního systému, členění prostoru a odvětrání. Pokud je instalováno sprinklerové hasicí zařízení je možno zvýšit počet parkovacích stání v jednom požárním úseku.

 

Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.