+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Pro jištění speciálních rizik, při kterých je požární bezpečnost stavby řešena metodami požárního inženýrství řešíme profesi sprinklery. Mohou být sdíleny podrobné informace o hydraulických vlastnostech sprinklerového systému, rozdělení velikosti kapek, geometrie rozstřiku vody a podobně. Je možno řešit proudění kouře pod stropem a koordinaci se zařízením na odvod tepla a kouře. Jsou určovány časy spuštění jednotlivých zařízení, teploty v prostoru, chlazení konstrukcí a podobně. Pro dosažení odborné úrovně byly pořízeny odborné, zejména americké a německé normy. Bylo věnováno velké množství času na prostudování všech detailních poznatků o požárních sprinklerech a souvisejích oborech.

Projekty jsou navrhovány dle následujích zahraničních norem a směrnic: 
FM Global – Knowledge Center 
NFPA – National Fire Protection Association 
VdS – Bildungszentrum & Verlag

Každé řešení v oblasti požárních sprinklerů musí být založeno na pevných základech. Pro složitější stavby je vhodné porovnat návrhové parametry amerických a evropských norem. SHZ pro velké sklady a výrobní areály může být řešeno různým způsobem. Úspora při odborně zpracovaném projektu s hydraulickou optimalizací soustav řádově převyšuje cenu projektové dokumetace SHZ. Častý je požadavek na zařízení vyhovující místním předpisům navržené dle zahraničních technických norem, které je současně ve shodě s požadavky pojišťovny a technickým standartem investora. Projektovou dokumetaci požárních sprinklerů (SHZ) je možno dodat také v anglickém jazyce. 

V případech rozsáhlých investičních celků, kontaktujte projekční kancelář Sprinkplan s.r.o. 


Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.