+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Sprinklerové stabilní hasicí zařízení SHZ pro sklady

Ve skladech je podstatně větší požární zatížení než v jiných typech budov a hasiči nemusí mít dostatek sil a prostředků, aby rozvinutý požár skladu uhasli. Instalace SHZ pro větší sklady je předepsána normou, často je požadována i pojišťovnou nebo investorem.

Standartní sprinklery (CMDA)

V tomto provedení jsou pod stropem jen standartní sprejové sprinklery. Takto mohou být jištěny menší sklady a výrobní prostory. Se zvyšující se výškou stropu, výškou skladování a kategorií skladovaného zboží je zvyšována dodávka vody. Pro velké sklady nebo pro skladování na plných policích není možno hasit pouze stropními sprejovými sprinklery a je třeba zvolit z dalších možností.

Sprinklery typu ESFR a CMSA

Pod stropem skladu jsou sprinklery s velkým průtokem, rozstřik vody ze sprinklerů není omezen žádnými většími překážkami. V případě požáru je skladované zboží prolito velkým množstvím vody z několika sprinklerových hlavic. Musí být zajištěno, že horké spaliny, které aktivují hlavice, nebudou unikat otvory ve stropě, odtékat pod šikmým stropem nebo do vzduchotechniky. Skladové uspořádání je možné přestavovat bez nutnosti úprav zařízení, je však třeba dodržovat pravidla pro skladování. Halu je možno použít také pro výrobu.

Regálové sprinklery

Přidáním sprinklerů do regálů je možno jistit rizika na které samotné stropní jištění nestačí, například, když jsou ve skladu plné police. Jištění regálovými sprinklery je tradiční a spolehlivá technologie hašení. Nově je možno navrhovat také regálové sprinklery typu ESFR. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k mechanickému otevření sprinklerů při manipulaci se zbožím.


Kdy je předepsáno instalovat sprinklery do skladů ?

Požadavek na instalaci sprinklerů ve skladech je ovlivněn zejména:
Velikostí požárního úseku
Ve kterém podlaží se sklad nachází
Množstvím a druhem skladovaného materiálu
Rizikem vzniku požáru, zda je to jen sklad nebo i výroba
Dobou zásahu hasičů
Požadavkem pojišťovny na omezení rizik
Délkou únikových cest

 

 Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.