+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

skladové sprinklery

Stabilní hasicí zařízení pro sklady se od neskladových sprinklerových zařízení zásadně liší. Ve skladech je podstatně větší požární zatížení a hasiči nemusí mít dostatek sil a prostředků, aby rozvinutý požár skladu zvládli. Instalace SHZ je pro větší sklady předepsána normou a často je požadována i pojišťovnou nebo investorem.

Standartní sprejové sprinklery

Běžné neskladové sprinklery je možno použít jen pro jištění menších skladů. Sprinklerové hlavice velikosti K115 se navrhují pro menší intenzity zkrápění, při větších průtocích a tlacích by se voda tříštila na jemné kapky. V případě větších skladovacích výšek je možno instalovat sprinklery do regálů.

 

 

 

CMSA a ESFR

Zařízení typu ESFR je určeno k rychlému uhašení požáru velkým množstvím vody. Skladové sprinklery mají větší průměr a rozstřikují vodu na větší kapky, které lépe pronikají sloupcem kouře. Rozstřiku vody by neměly bránit žádné větší překážky, aby se požár nerozšiřoval do stran. Překážkami jsou například vzduchotechnické potrubí nebo plné police. Při návrhu je třeba uvážit proudění kouře pod stropem, aby kouř neunikal otvory ve stropě, do vzduchotechniky nebo neodtékal do jiné části haly pod šikmým stropem.

 

 

 

Regálové jištění

Přidáním sprinklerů do regálů je možno jistit rizika, na které samotné stropní jištění nestačí. Například, když jsou ve skladu plné police. Regálové Jištění je tradiční a spolehlivá technologie hašení. Nově je možno navrhovat také regálové sprinklery typu ESFR. Nevýhodou je, že někdy může dojít k mechanickému otevření sprinklerů při manipulaci se zbožím.

 


Kdy je předepsáno instalovat sprinklery do skladů ?

Požadavek vychází z PBŘ podle:
Velikostí požárního úseku
Podlaží ve kterém se sklad nachází
Množství a druhu skladovaného materiálu
Rizika vzniku požáru, zda je to jen sklad nebo i výroba
Doby zásahu hasičů
Délky únikových cest

 

 Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.