+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

skladové sprinklery

Stabilní hasicí zařízení pro sklady se od jiných aplikací se sprinklery zásadně liší. Ve skladech je podstatně větší požární zatížení a hasiči nemusí mít dostatek sil a prostředků, aby rozvinutý požár skladu zvládli. Instalace SHZ je pro větší sklady předepsána normou a často je požadována i pojišťovnou nebo investorem.

Standartní sprejové sprinklery

Standartní sprejové sprinklery lze použít pro jištění menších skladovacích výšek. Sprinklerové hlavice velikosti K115 a K160 by při větších průtocích tříštily vodu na jemné kapky. V případě větších skladovacích výšek je možno instalovat sprinklery také do regálů.

 

 

CMSA a ESFR

Skladové sprinklery mají větší průměr a rozstřikují vodu na větší kapky, které lépe pronikají sloupcem kouře. Rozstřiku vody by neměly bránit žádné větší překážky, jakými jsou například vzduchotechnické potrubí nebo plné police, aby se požár pod překážkami nerozšiřoval do stran. Návrhová norma pro určuje, jak mají být sprinklerové hlavice rozmístěny, aby se  horkým kouřem rychle spustily a zkrápěly skladovaný materiál. Musí být zajištěno, že horké spaliny, nebudou unikat otvory ve stropě, odtékat pod šikmým stropem nebo do vzduchotechniky. Skladové uspořádání je možné přestavovat bez nutnosti úprav zařízení, je však třeba dodržovat pravidla pro skladování.

Zařízení typu ESFR je určeno k rychlému uhašení požáru velkým množstvím vody. Pro tento způsob sprinklerového jištění je třeba pečlivě vyřešit všechny překážky rozstřiku.

 

 

 

Regálové jištění

Přidáním sprinklerů do regálů je možno jistit rizika na které samotné stropní jištění nestačí. Například, když jsou ve skladu plné police. Regálové Jištění je tradiční a spolehlivá technologie hašení. Nově je možno navrhovat také regálové sprinklery typu ESFR. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k mechanickému otevření sprinklerů při manipulaci se zbožím.

 


Kdy je předepsáno instalovat sprinklery do skladů ?

Požadavek na instalaci sprinklerů ve skladech je ovlivněn zejména:
Velikostí požárního úseku
Ve kterém podlaží se sklad nachází
Množstvím a druhem skladovaného materiálu
Rizikem vzniku požáru, zda je to jen sklad nebo i výroba
Dobou zásahu hasičů
Požadavkem pojišťovny na omezení rizik
Délkou únikových cest

 

 Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.