+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Pěnové hasicí zařízení

Pěnová hasicí zařízení navrhujeme pro hašení hořlavých kapalin a obtížně smáčitelných plastů. Zásobováné vodou je podobné jako u vodního SHZ, navíc je však zařízení pro přiměšování pěnidla. Pěnidlo může být do vody přiměšováno v nastaveném poměru z nádrže s vnitřním vakem s nebo objemovým čerpadlem. Pěnila se obvykle používají syntetická AFFF. Pokud mají být hašeny hořlavé kapaliny mísitelné s vodou, jako například líh, navrhujeme pěnidla AFFF-AR.

Hašení hořlavých kapalin

Hořlavé kapaliny bývají součástí palivového hospodářství, chemické výroby, nebo zpracování lihu. Vždy je třeba znát vlastnosti hašené kapaliny podle bezpečnostního listu a nechat si vysvětlit jak a při jakých teplotách bude ve výrobě zpracována. Vlastnosti různých hořlavých kapalin se velmi liší, některé vzplanou velmi snadno, zatímco jiné mohou hořet jen stěží. Hořlavé kapaliny s vysokou teplotou vzplanutí je možno uhasit i vodou tak, že jsou ochlazeny na teplotu, při které uhasnou. Pěnová hasicí zařízení mohou chránit proti účinkům požáru také ocelové konstrukce.

Přiměšování pěnidla pro hašení plastů

Hašení některých plastů vodou není příliš účinné, protože voda stéka po povrchu materiálu, aniž by na něm ulpěla. Hasicí zařízení by mělo nejen hasit ohnisko požáru, ale také namočit okolní materiál tak, aby se požár dál nešířil. Někdy je nezbytné přiměšovat do vody smáčedlo. Jako smáčedlo pro stabilní hasicí zařízení se používá pěnidlo v 1% koncentraci. Hašení se smáčedlem je v těchto případech několikanásobně účinnější, než pokud by se hasilo jen vodou.