+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Kanceláře jsou prostory s relativně malým požárním nebezpečím, k objektům však většinou patří také garáže, zázemí, archivy dokumentů, provozní místnosti a restaurace. Podzemní garáže a možnost vynechání požárních pásů na prosklené fasádě bývá důvodem k instalací SHZ. Vysoká úroveň zabezpečení objektu včetně požárních sprinklerů je u moderních kanceláří považována za součást standartu.

V administrativních objektech jsou kanceláře většinou řešeny jako variabilní pronajímatelné prostory s komunikačním jádrem. Potrubní větve SHZ jsou členěny tak, aby při upravách jednotlivých kanceláří bylo možno podhledové jištění snadno napojit při různých varinatách polohy příček.

Prostorová koordinace instalací a rozmístění požárních sprinklerů z hlediska geometrie rozstříku je podstatnou částí projektu SHZ do administrativních objektů.


Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.