+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Hydranty napájené ze sprinklerového zařízení

Požární hydranty jsou obvykle řešeny v rámci zdravotechnických instalací jako součást vodovodu. Pokud to však kapacita vodovodního řadu neumožňuje, bývají napájny ze strojovny SHZ. Část objemu sprinklerové nádrže může být určena jako zásoba požární vody. Kombinovaná zásobování požární vodou se navrhují do situace dané stavby podle požadavků na celkovou spolehlivost.

Vnitřní hydranty napájené z SHZ

Vnitřní hydranty jsou podstatnou součásti požárního zabezpečení budov a zejména ve skladech by neměly chybět i když je budova jištěna sprinklery. Pomocí hydrantů jsou často uhašeny požáry již v počátečním stádiu rozvoje a v případě spuštění sprinklerů mohou bý použity pro dohašení. Hydranty se napojují z rozdělovače před napojením jednotlivých ventilových stanic. Celkový průtok vody je navýšen o průtok do hydrantů.

Vnější hydranty napájené z SHZ

Vnější hydranty jsou určeny jako zdroj vody pro zasahující hasiče a jsou dimenzovány na větší odběry vody. Mohou mít vlastní čerpadlo nebo jsou napájeny z kombinovaného zásobování vodou dimenzovaného na souběh sprinklerů a hydrantů při všech provozních stavech. Zásobování vodou může také napájet požární vodovod v areálu podniku, ze kterého jsou napojeny hydranty i odbočky do sprinklerových soustav. Takovéto areálové vodovody požární vody bývají zokruhované a rozdělují se do samostatně uzavíratelných sekcí. Uzavírací armatury na podzemních potrubích požárních vodovodů v podnicích a logistických areálech mají někdy nadzemní sloupek signalizující polohu podzemní armatury.

Požární nádrž společná se sprinklerovou

Nádrž se zásobou požární vody může být společná se sprinklerovou. Vychází levněji vybudovat společnou nádrž, než jednu nádrž pro sprinklery a vedle druhou nádrž se zásobou požární vody.