+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

 Požární sprinklery SHZ pro hotely a ubytovací zařízení

Stabilní hasicí zařízení ( SHZ ) v hotelech je určeno zejména pro ochranu osob. Sprinklery zabezpečí hotelovým hostům i provozovatelům hotelu klidný spánek.

Rekonstrukce stávajících objektů na hotely

V objektech rekonstruovaných na hotel je často instalováno doplňkové hasicí zařízení (DHZ) které má oproti SHZ menší zásobu vody (nádrž). Objekty, které jsou v centrech měst rekonstruovány na hotely jsou typické nedostatkem prostoru pro technologická zařízení a nádrže vody. Strojovna a nádrž se umisťují do sklepů objektu. Při rekonstrukci je někdy sprinklerové zařízení na hranici technické proveditelnosti a je nezbytná dobrá příprava a zaměření na stavbě. V podzemních podlažích jsou někdy při rekonstrukcích zřizovány zakladačové garáže, pro které jsou sprinklery také předepsány.

SHZ pro novostavby hotelů

Méně častá je výstavba zcela nového objektu hotelu na volné parcele ve městě nebo v rekreační oblasti. Novostavby hotelů jsou většinou luxusnější kategorie. Sprinklery bývají dle požadavku investora navržené podle požadavků pojišťovny a amerických technických norem NFPA 13 nebo FM Global. Projekt sprinklerů pro novostavbu je relativně jednodušší, tvar stavebních konstrukcí je definovaný a je možno změny řešit v projektu. Pro hotel, který je současně výškovou budovou, je třeba vzít v úvahu statický tlak v potrubí SHZ a obtížnější evakuaci.

 

Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.