+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ) v hotelech je určeno zejména pro ochranu osob. Požární sprinklery zabezpečí provozovatelům hotelu i hotelovým hostům klidný spánek. Často se instalují skryté sprinklerové hlavice, které nenarušují estetický vzhled interiéru. Bývá instalováno odhlučněné hlavní čerpadlo sprinklerů. V zázemí se řeší jištění fritovacích van v kuchyních.

Rekonstrukce stávajících objektů na hotely

V objektech rekonstruovaných na hotel je často instalováno doplňkové hasicí zařízení (DHZ) které má oproti SHZ menší zásobu vody (nádrž). Stávajcí objety, které jsou v centrech měst rekonstruovány na hotely jsou typické nedostatkem prostoru pro technologická zařízení a nádrže vody. Strojovna a nádrž se tak umisťují do sklepů objektu. Potrubí sprinklerů se společně s dalšími instalacemi umisťuje do snížených stropů. Při rekonstrukci je někdy sprinklerové zařízení na hranici technické proveditelnosti a je nezbytná dobrá příprava a zaměření na stavbě. V podzemních podlažích jsou při rekonstrukcích zřizována parkovací stání, často jako automatické zakladačové garáže. Také automatické garáže se jistí pomocí sprinklerů.

Novostavby hotelů

Méně častá je výstavba zcela nového objektu hotelu na volné parcele ve městě. Novostavby hotelů jsou většinou luxusnější kategorie. Sprinklery bývají dle požadavku investora navržené podle požadavků pojišťovny a amerických technických norem NFPA 13 nebo FM Global. Projekt sprinklerů pro novostavbu je relativně jednodušší, tvar stavebních konstrukcí je definovaný a je možno změny řešit v projektu. Pro hotel, který je současně výškovou budovou je třeba vzít v úvahu statický tlak v potrubí SHZ.


Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.