pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900
+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

SHZ – stabilní hasicí zařízení

SHZ je zařízení určené pro detekci a uhašení  požáru, nebo pro jeho uvedení pod kontrolu, aby mohlo být uhašení provedeno jinými prostředky. Sprinklerové vodní SHZ se skládá ze zásobování vodou a soustav. Při požáru se sprinklery nad zdrojem tepla otevřou a zkrápějí prostor pod sebou. Sprinklery, které se nezahřejí, zůstanou uzavřené. Otevřením sprinkleru poklesne tlak v soustavě a je aktivováno zásobování vodou.

Zásobování vodou

Každé stabilní hasicí zařízení má zásobu hasiva a zdroj energie pro jeho dopravu do místa požáru. Zásoba vody je obvykle v nárži, méně časté je napojení na vodovodní řad. Požární čerpadla, tlakový vzduch nebo hydrostatická výška dodají energii pro dopravu vody do soustav. Zásobování vodou může být podle jištěných rizik od jednoduchého až a po kombinovaná zásobování vodou s několika čerpadly a nádržemi. Požární čerpadla s elektromotorem mají záložní zdroj napájení nebo jsou zálohována čerpadlem s dieselmotorem.

Zásobování vodou může napájet i hydranty

Soustavy

Soustava SHZ se skládá z uzavírací armatury, venilové stanice s poplachovou funkcí a z potrubí se sprinklery, které jsou rozmístěny v chráněném prostoru. Typ sprinklerů a dimenze potrubí se určí pomocí hydraulických výpočtů. Podle typu prostředí a druhu jištěného rizika se navrhují mokré, suché, předstihové nebo záplavové soustavy.

Zóny

Zařízení určená pro ochranu osob se rozdělují na samostatně uzavíratelné zóny, kterými jsou obvykle jednotlivá patra budovy. Rozdělení do zón umožňuje i v případě odstávek a oprav udržet co největší část zařízení v provozu.

Projekty SHZ dodává firma Sprinkplan s.r.o.