pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900
+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Požadavek na instalaci sprinklerů

Stabilní hasicí zařízení bývají požadována zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) nebo pojšťovnou. V zadání by měl být určený typ zařízení (SHZ, DHZ, PHZ, pěnové) a prostory, které mají být jištěny. Jištěn by měl být, pokud možno, celý objekt. Protože sprinklerové zařízení není dimezované na plně rozvinutý požár šířící se z nechráněných částí budovy. Sprinklerové zařízení může plnit následující ochrané cíle.

Ochrana osob

Smyslem instalace sprinklerů můte být ochrana osob, které se v budově nacházejí proti požáru. Sprinklery zlepší podmínky pro evakuaci a přežití. Snížením rizik je vytvořeno lepší prostředí pro práci, ubytování a nákupy.

Ochrana majetku

Sprinklery jsou nejúčinnější protipožární zařízení a bývají požadovány pojišťovnami. Hodnota majetku je snížena o hodnotou rizik, kterým je majetek vystaven. Pokud omezíte rizika hodnota majetku vzroste. Zbytkové riziko je kryto pojištěním.

 Zajištění spolehlivosti

Hodnota podniků je tvořena také soustavou zásobovacích řetězců. Například v automobilovém průmyslu mohou odběratelé požadovat zajištění subdodavatelů proti rizikům včetně požáru. Součástí opatření na snižování nejistoty bývá instalace požárních sprinklerů.

Požární odstupy mezi budovami

Mezi sousedními budovami je třeba nechat odstupy, nebo je oddělit stěnou, aby se navzájem neohrožovaly požárem. Někdy to z různých důvodů není možné a sprinklery umožní budovy postavit blíže. Vzhledem k nákladům je toto řešení vhodné spíše pro skladové haly než rodiné domy.

Ochrana životního prostředí

Požáry budov zatěžují životní prostředí a je v obecném zájmu požárům předcházet. Bylo také zjištěno, že množství skleníkového plynu CO2 vzniklého při výrobě a instalaci požárních sprinklerů do budov je menší, než množství CO2 z požárů, kterým je pomocí sprinklerů zabráněno.