+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

 Polostabilní hasicí zařízení PHZ

 Sprinklerové zařízení bez vlastního zdroje vody, se skládá ze sběrače pro napojení požárních hadic a z potrubí se sprinklery. Při požáru se sprinklery nad zdrojem tepla otevřou a když jednotka hasičů napojí hadicemi mobilní techniku, je voda potrubím přiváděna přímo nad ohnisko požáru. Aby hasiči přijeli včas je nezbytné instalovat elektrickou požární signalizaci (EPS) s dálkovým přenosem na HZS. Zařízení je určeno zejména pro ochranu majetku a životního prostředí.

  Podzemní garáže

Bytové domy v centrech měst je možno postavit, jen pokud je zajištěn i odpovídající počet parkovacích míst. To obvykle znamená vybudovat pod bytovým domem hromadné podzemní garáže. Při požáru automobilů v garáži vzniká z hořících plastů a pneumatik velké množství kouře. Zásah hasičů není jednoduchý, je třeba použít dýchací techniku a v zakouřeném prostoru garáže prohledávat. Déle trvající požár by mohl narušit konstrukci budovy. Je třeba najít a uhasit ohnisko požáru.

 

PHZ pro podzemní garáže

Polostabilní hasicí zařízení zásah usnadní a požár může být uhašen rychleji.

Hromadné garáže, které jsou obtížně přístupné, automatické zakladačové garáže, garáže pro nákladní automobily a podobně, by měly být vybaveny sprinklerovým zařízením s vlastním zásobováním vodou typu DHZ nebo SHZ.

PHZ pro sklady hořlavých kapalin, zásobníky, sila

PHZ je vhodné i pro hašení a následné chlazení objektů, ke kterým je lépe se při požáru nepřibližovat. Zasahující jednotka hasičů může do soustavy PHZ dodávat dle potřeby vodu nebo pěnotvorný roztok a požár je hašen přímo v ohnisku. Potrubní soustava se sprinklery je navrhována tak, aby odolala zvýšené teplotě (závitové potrubní spoje) a pokud možno i přípanému výbuchu nebo deformaci konstrukcí. Dle konkrétní stavby se mohou použít sprinklery, otevřené sprinklery nebo trysky.