+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Drenčery – Záplavové hasicí a chladící zařízení

Trysky nebo sprinklery drenčerového zařízení jsou otevřené, tedy bez tepelné pojistky a zkrápějí všechny najednou. Záplavové soustavy se používají pro rychlé spuštění hašení, pro chlazení a tam, kde by se sprinklery neaktivovaly. Záplavová ventilová stanice se může otevřít na signál z EPS, poklesem tlaku v detekční větvi nebo také ručně.

Drenčery do prostor s rychlým rozvojem požáru

Záplavové soustavy se navrhují tam, kde je možno očekávat, že se požár rychle rozšíří na celý požární úsek nebo vnitřek stroje. Hašení může být spuštěno na signál z kouřového čidla EPS a uhasit požár dříve než se zvýší tepelný výkon. Tyto soustavy jsou vhodné také pro některé sklady hořlavých kapalin.

Chlazení konstrukcí a nádrží

Přenosu požáru mezi budovami, nádržemi a konstrukcemi obvykle zabrání požární odstupy. Někdy to však z různých důvodů není možné a je třeba instalovat stabilní chladící zařízení, které zkrápí povrchy a konstrukce ohrožené sálavým teplem z přilehlého požáru. Možnou aplikací je také zkrápění stěn a oken pro zvýšení jejich požární odolnosti.

Soustavy, které by se teplem nespustily

Drenčery spouštěné pomocí EPS nepotřebují, na rozdíl od sprinklerů, ke své aktivaci teplo. Hodí se například pro ochranu exteriérové strany budov, hašení hal s malým požárním zatížením, pro venkovní technologická zařízení, skladování materiálu na hromadách a podobně. Někdy je vhodné použít trysky a otevřené sprinklerové hlavice, jindy velkoprůtokové monitory.