+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Drenčery – záplavové hasicí zařízení

Trysky nebo sprinklery drenčerového zařízení jsou otevřené, tedy bez tepelné pojistky a zkrápějí všechny najednou. Záplavové soustavy se používají pro rychlé spuštění hašení, pro chlazení a tam, kde by se sprinklery neaktivovaly. Ventilová stanice se může otevřít na signál z EPS nebo poklesem tlaku v detekční větvi. Zásobování vodu musí být dostatečně výkonné nebo soustavy přiměřeně malé. Je třeba vzít v úvahu možnost souběžného otevření více soustav.

Drenčery do prostor s rychlým rozvojem požáru

Záplavové soustavy se navrhují tam, kde se dá čekat, že požár rychle rozšíří na celý požární úsek nebo vnitřek stroje. Hašení může být spuštěno na signál z čidla EPS a uhasit požár dříve než se plně rozvine. Drenčery jsou vhodné pro některé sklady hořlavých kapalin.

Chlazení konstrukcí a nádrží

Přenosu požáru mezi sousedícími budovami obvykle zabrání požární odstupy. Někdy to však z různých důvodů není možné a je třeba instalovat stabilní chladící zařízení, které zkrápí ohrožené budovy a konstrukce. Soustavy mohou chladit i technologická zařízení a nádrže. Obvyklou aplikací je zkrápění stěn a oken pro zvýšení jejich požární odolnosti. Drenčery by se měly spustit dříve, než se prosklené konstrukce zahřejí.

Soustavy, které by se teplem nespustily

Drenčery nepotřebují, na rozdíl od sprinklerů, ke své aktivaci teplo, protože jsou spouštěny pomocí EPS. Hodí se například pro ochranu exteriérové strany budov, hašení hal s malým požárním zatížením a pro venkovní technologická zařízení. Někdy je vhodné použít trysky a otevřené sprinklerové hlavice, jindy velkoprůtokové monitory.