pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900
+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Oprávnění k projektování požárních sprinklerů ( SHZ )

 

Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, kterým je i stabilní hasicí zařízení sprinklerové (SHZ) se dle vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 5 zabezpečuje osobou způsobilou pro tuto činnost, která získala oprávnění podle zvláštního předpisu. Tímto předpisem je zákon číslo 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 Pro technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany, je dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. požadováno osvědčení o odborné způsobilosti vydané ministerstvem vnitra.

K projektování SHZ jsme vybaveni informacemi o vyráběných součástech, technickými normami, softwarem, udržujeme funkční systém řízení jakosti a platné pojištění.