+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Projekty požárních sprinklerů

Navrhujeme spolehlivá požárně bezpečnostní zařízení.
Projektovou dokumentaci dodáme včas a v klidu. Nově také ve formátu rvt/ifc.
Jsme nezávislí na výrobcích a realizačních firmách. 

 

Sprinkplan s.r.o.

Firma byla založena v lednu 2012.
Předmětem činnosti je projektování požárních sprinklerů.

Oprávnění k projektování

Referenční stavby

Kontakt

Druhy zařízení

Stabilní hasicí zařízení SHZ

Stabilní hasicí zařízení pro sklady

Doplňkové hasicí zařízení DHZ

Polostabilní hasicí zařízení PHZ

Pěnové hasicí zařízení

Záplavové hasicí zařízení

Sprinklery do budov pro bydlení

Vodní clony a zkrápění konstrukcí

Zásobování požární vodou

Zajímavosti ze světa sprinklerů

Přínosy požárních sprinklerů

Kde musí být sprinklery

Technické normy a odkazy

Posouzení rizik

Spolehlivost sprinklerových zařízení