+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Projekty požárních sprinklerů SHZ

Navrhujeme spolehlivá protipožární zařízení.
Projektovou dokumentaci dodáme včas a v klidu. 
Optimalizujeme investiční a provozní náklady. 
Projekt s výkazem výměr usnadní výběr dodavatele. 

Typy staveb se sprinklery

Projektujeme sprinklerová zařízení typu SHZ, DHZ, PHZ pro výrobní objekty, administrativní budovyskladyobchodní centrahotely,
domácnosti, sklady hořlavých kapalin a další typy staveb.

Návrhové normy

Projekty jsou řešeny dle české nebo zahraniční normy zvolené zákazníkem:
ČSN, NFPA, FM Global, VdS
Projekty sprinklerů navazují na požárně bezpečnostní řešení.

Sprinkplan s. r. o.

Firma Sprinkplan s.r.o. byla založena v roce 2012. 
Předmětem činnosti je projektování SHZ. 
Máme zaveden systém řízení jakosti.
Chráníme důvěrné informace a dodržujeme požadavky GDPR.
Respektujeme administrativní systémy a firemní kulturu zákazníka.

Referenční stavby

Navrhujeme odzkoušená řešení.
Sprinklerová zařízení v referenčních stavbách již léta bezproblémově fungují.
Autorizace ČKAIT a odbornost v požární ochraně nás zavazuje k dodržování vysoké kvality.

Rozvíjení odborné úrovně

Sledujeme novinky a dění v oboru požární bezpečnosti staveb a protipožárních zařízení.
Udržujeme si nezávislost na výrobcích součásti a dodavatelských firmách, aby bylo možno dodat projekt s řešením optimálním pro zákazníka.

 

Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.