+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Projekty požárních sprinklerů

Zařízení je navrhováno jako jednoduché a spolehlivé. 
Projektovou dokumentaci Vám dodáme včas a v klidu. 
Jsou optimalizovány investiční a provozní náklady. 
Výkaz výměr usnadní výběr dodavatele. 

Typy staveb se sprinklery

Sprinklerová zařízení pro výrobní objekty, administrativní objektyskladyobchodní centrahotely,
domácí sprinklery, hašení hořlavých kapalin a sprinklerová zařízení dle požadavků pojišťoven.

Návrhové normy

Projekty jsou řešeny dle technických norem zvolených zákazníkem. 
ČSN EN 12845, NFPA (US), FM (US), VdS (BRD) 
Projekty sprinklerů navazují na požárně bezpečnostní řešení.

Sprinkplan s. r. o.

Firma Sprinkplan s.r.o. je zde pro Vás od ledna 2012. 
Předmětem činnosti je projektování SHZ. 
Je zaveden systém řízení jakosti. 
Pracujeme s legálním softwarem. 
Je řešena ochrana informací. 
Respektujeme administrativní systémy a podnikovou kulturu zákazníka.

Referenční stavby

Stabilní hasicí zařízení v referenčních stavbách se již léta v klidu provozují. 
Většina podstatných věcí je již odzkoušená. 
Autorizace ČKAIT a odbornost v požární ochraně zavazuje k dodržení kvality.

Rozvíjení odborné úrovně

Část pracovní doby je určena pro studium oboru SHZ. 
Užitečné jsou informace o vyráběných součástech, technických řešeních, výkladech jednotlivých částí sprinklerových norem a novinek popsaných v odborné literatuře. Při získávání informací je třeba udržet nezávislost, aby bylo možno dodat čistě zpracované projekty zákazníkům.

 

Kontaktujte Sprinkplan s.r.o.