+420 775 681 845 krupka@sprinkplan.cz

Projekty požárních sprinklerů

Navrhujeme spolehlivá požárně bezpečnostní zařízení.
Projektovou dokumentaci dodáme včas a v klidu.
Udržujeme nezávislost na výrobcích součástí a realizačních firmách.
Výkaz výměr usnadní výběr dodavatele.

 

Druhy zařízení

 Pro všechny typy staveb navrhujeme následující zařízení

Stabilní hasicí zařízení SHZ

Doplňkové hasicí zařízení DHZ

Polostabilní hasicí zařízení PHZ

Pěnové hasicí zařízení FHZ

Požární sprinklery do budov pro bydlení

Vodní clony a zkrápění

Sprinkplan s.r.o.

Firma byla založena v lednu 2012. 
Předmětem činnosti je projektování požárních sprinklerů.

Oprávnění k projektování

Referenční stavby

Kontakt

 

Zajímavosti ze světa sprinklerů

Přínosy požárních sprinklerů

Kde musí být sprinklery

Technické normy a odkazy

Posouzení rizik

Spolehlivost sprinklerových zařízení