Vodní clony a zkrápění požárních rolet

Jedním ze základních principů požární bezpečnosti staveb je rozdělení objektu do menších požárních úseků. V nezbytně nutných případech je možné požárně dělící konstrukci nahradit samočinně uzavíranou roletou nebo dokonce clonou z rozprášených vodních kapek. Nejčastěji se používá tam, kde je již instalováno sprinklerové zařízení (SHZ) a clony je možno napojit na stávající zásobování vodou. Napojení na stávající hydrantové systémy je možné jen při dobrých tlakových podmínkách, a pouze pro zkrápění požární rolety. Průtok/tlak v požárním vodovodu je třeba ověřit.

Zlepšení vlastností požárně dělící konstrukce zkrápěním

Nejčastěji bývá navrhováno v prostorech, které jsou jištěny sprinklery. Pro prodloužení doby požární odolnosti požární rolety nebo zasklení je při požáru rozstřikována voda na plochu této konstrukce. Voda která stéká po roletě snižuje tepelné zatížení konstrukce odváděním tepla. Jde o možnost jak prodloužit dobu požární odolnosti rolety, řešení je však třeba konzultovat s dodavalem rolet a zpracovatelem PBŘ. Roleta může být skrápěna vodou z řady vhodně rozmístěných dodatečných sprinklerů nebo potrubím s tryskami a ventilem otevíraným požárními hlásiči EPS.

Zkrápění konstrucí se používá zejména pro drátosklo, velké požární rolety, pro dosažení dlouhé doby požární odolnosti, a také pro požární rolety které oddělují chráněnou únikovou cestu a musí být sníženo sálavé teplo z plochy rolety.
Konstrukce která je zkrápěna by měla být požárně dělící konstrukcí s alespoň minimálními vlastnostmi která snese namočení a prudké ochlazení vodou. Zkrápění není možno použít pro SDK příčku nebo obyčejné sklo. Zkrápění je vhodné pro požární rolety, ocelovou konstrukci a drátosklo. Zkrápění je samostatné požárně bezpečnostní zařízení navržené na základě požadavku v PBŘ.

Vytvoření požárně dělící konstrukce vodní clonou

Vodní clona je jiné zařízení než zkrápění rolety, požárně dělící konstrukce je tvořena oblakem jemně rozprášených kapek vody. Není možno ji tedy vytvořit běžnými sprinklery.
Pro napájení vodní clony je třeba podstatně více vody a používá se pouze v nezbytných případech pro malé otvory, které není možno jinak uzavřít. Příkladem použití, kde jsou vodní clony vhodné je například prostup pro pásový dopravník nebo uzavření násypky v technologických stavbách. Vodní clony jsou však nevhodné pro nahrazení skla s požární odolností nebo požárních rolet v objektu obchodního centra napojením na SHZ.

Vodní clona je většinou aktivována ventilem spouštným pomocí EPS nebo vlastních čidel. Variantou je také vetil s tepelně citlivým spouštěcím prvkem. Velkým množstvím vody rozprášeným dostatečným tlakem na malé kapky je vytvořena clona. Jemné kapičky vody ochlazují horký vzduch v prostupu, podstatné je však omezení přenosu sálavého tepla, které je elektromagnetické záření optickým účinkem kapiček. Pro roztříštění vody na jemné kapky nemohou být použity sprinklerové hlavice, je třeba instalovat trysky a počítat s vyšším tlakem vody kterým se docílí menších kapiček. Trysky musí být vhodně geometicky rozmístěné, aby vodní clona rovnoměrně zakrývala otvor. Výpočet pro navržení zařízení vychází z podkladů pro navrhování ochraných vodních clon pro snížení sálavého tepla u vysokých pecí. Na vytvoření účinné vodní clony je třeba značné množství vody, rozměry vodní clony jsou limitovány dostřikem trysek. Pro skutečné dosažní vlastnosti požárně dělící konstrukce je to však nezbytné a jednodušší řešení jako například řada sprinkleů by nebylo účinné. Vodní clony se proto používají jen zřídka.

Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.