Sprinklery pro rodiné domy

V zahraničí, zejména v USA jsou sprinklery instalovány také do rodiných domů. Zařízení je maximálně zjednodušené, používá se potrubí z plastu (plast odolný požáru). SHZ je napojeno na vodovod. Cena za jištěnou plochu objektu je přibližně stejná jako cena za koberec na této ploše. Smyslem domácích sprinklerů je zejména ochrana osob.

Dle dostupných informací není tento typ zařízení v ČR zatím nikde realizován a jde tedy o předběžné informace.

Zásobování vodou

Potrubí stabilního hasicího zařízení je napojeno na vodovodní přípojku.
Pro určení tlaku a průtoku na přípojce se provádí hydraulické výpočty. Vlastnosti vodního zdroje je možno zjistit měřením, přibližně je lze stanovit dle tlakové čáry vodovodu, nadmořské výšky objektu a dimenze potrubí.

Podle toho zda vodovod poskytuje dostatečný tlak/průtok lze zvolit z následujících možností:
1. Vodovod poskytuje dostatečný tlak i průtok. Sprinklerovou soustavu je možno napojit přímo na vodovod.
2. Pokud je tlak nebo průtok vody nízký je třeba použít automatickou tlakovou čerpací stanici, nebo zásobní nádrž na vodu.
Domácí sprinklery jsou vhodné zejména pro dřevostavby, důvodem však není větší hořlavost dřevěných konstrukcí, ale to, že je možné instalovat potrubí a sprinklerové hlavice do stropů dřevostaveb.

Sprinkplan s. r. o. Vám může zařízení navrhnout dle amerických norem a zajistit jeho instalaci.