Požární sprinklery pro dřevostavby

Sprinklerové zařízení v dřevostavbách je určené pro zlepšení podmínek pro evakuaci osob v případě požáru. Sprinklery smáčejí hořlavé povrchy stěn a stropů.