SHZ pro administrativní objekty

Kanceláře jsou prostory s relativně malým požárním nebezpečím, k objektům však většinou patří také garáže, zázemí, archivy dokumetů, provozní místnosti a restaurace. Podzemní garáže a možnost vynechání požárních pásů na prosklené fasádě bývá důvodem k instalací SHZ. Vysoká úroveň zabezpečení objektu včetně požárních sprinklerů je pronajímateli považována u moderních kanceláří za součást standartu.

V administrativních objektech jsou většinou kanceláře řešeny jako variabilní pronajímatelné prostory s komunikačním jádrem. Potrubní větve SHZ jsou členěny tak, aby při upravách jednotlivých kanceláří bylo možno podhledové jištění snadno napojit při různých varinatách polohy příček. Při rekonstrukcích a přestavbách objektu je někdy řešena nutnost přeložit potrubí do jiných tras v důsledku požadavku nezasahovat při úpravách do prostoru jiných nájemců. Při navržení SHZ do nového objektu je vhodné náklady na změny vlastníků a nájemců redukovat dodržením ověřených tras pro umístění potrubí.

Prostorová koordinace instalací v podzemních garážích s předepsanou podjezdnou výškou a rozmístění požárních sprinklerů z hlediska geometrie rozstříku vody je podstatnou částí projektu SHZ do administrativních objektů.

Sprinklerové hlavice v podhledech kanceláří by měly být vhodně geometricky a esteticky rozmístěny.

Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.