Požární sprinklery pro hotely a ubytovací zařízení

Samočninné stabilní hasicí zařízení (SSHZ) v hotelech je určeno zejména pro ochranu osob. Požární sprinklery zabezpečí provozovatelům hotelu i hotelovým hostům klidný spánek. Často se instalují skryté sprinklerové hlavice, které nenarušují estetický vzhled interiéru. Bývá instalováno odhlučněné hlavní čepadlo sprinklerů. V zázemí se řeší jištění fritovacích van v kuchyních.

Rekonstrukce stávajících objektů na hotely

V objektech rekonstruovaných na hotel je často instalováno doplňkové hasicí zařízení (DHZ) které má oproti SHZ menší zásobu vody (nádrž). Stávajcí objety, které jsou v centrech měst rekonstruovány na hotely jsou typické nedostatkem prostoru pro technologická zařízení a nádrže vody. Strojovna a nádrž se tak umisťují do sklepů objektu. Potrubní soustavy sprinklerů se společně s dalšími instalacemi umisťují do snížených stropů. Při rekonstrukcí je někdy sprinklerové zařízení na hranici technické proveditelnosti a je nezbytná dobrá příprava a zaměření na stavbě. V podzemních podlažích jsou při rekonstrukci zřizována parkovací stání často jako automatické garážové zakladačové systémy. Také podzemní garáže se jistí pomocí sprinklerů.

Novostavby hotelů

Méně častá je výstavba zcela nového objektu hotelu na volné parcele ve městě. Novostavby hotelů jsou většinou luxusnější kategorie. Sprinklery bývají dle požadavku investora navržené podle požadavků pojišťovny a amerických technických norem NFPA 13 nebo FM Global. Projekt sprinklerů pro novostavbu je relativně jednodušší, tvar stavebních konstrukcí je definovaný a je možno změny řešit v projektu. Pro hotel, který je současně výškovou budovou je třeba vzít v úvahu statický tlak v potrubí SHZ.

Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.