Přínosy požárních sprinklerů pro Vaše stavby

SHZ hasí požár ve stádiu rozvoje, vzniklá škoda a riziko pro osoby je podstatně nižší než v nechráněném objektu.


Ochrana osob

Provozovatel objektu by měl chránit osoby, které se v budově nacházejí také proti požáru. Jedním z možných opatření je instalace požárních sprinklerů pro ochranu osob. Snížením rizik je vytvořeno lepší prostředí pro práci, ubytování a nákupy.

ochrana osob pomocí SHZ

Ochrana bohatství

Hodnota majetku je snížena hodnotou rizika, kterému je majetek vystaven. Omezením rizik hodnota majetku vzroste. Sprinklery jsou nejúčinnější protipožární zařízení a bývají požadovány pojišťovnami.

ochrana majetku pomocí SHZ

Zajištění spolehlivosti

Hodnota podniku je tvořena také soustavou zásobovacích řetězců. V automobilovém průmyslu je například propojen velký počet výrobců. Součástí opatření na snižování nejistoty bývá instalace požárních sprinklerů. zachovani spolehlivosti pomocí SHZ

Snížení emisí CO2

Množství skleníkového plynu CO2 vzniklého při výrobě a instalaci požárních sprinklerů do budov je menší než množství CO2 z požárů, kterým je tím zabráněno.

snizeni co2 pomocí SHZ

Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.
PKPO