Projekty SHZ

Zpracování projektů požárních sprinklerů (SHZ).
Projekty sprinklerů včetně výkazů výměr
Koordinace s dalšími profesemi, hydraulické výpočty, spolupráce při realizaci.

Návrhové normy


ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
FM Global DataSheets
VdS CEA 4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation
NFPA 13, NFPA 16, NFPA 20

Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.
nebo projekty@sprinkplan.cz