Projekty požárních sprinklerů

Zařízení je navrhováno jako jednoduché a spolehlivé.
Projektovou dokumentaci dodáme včas a v klidu.
Jsou optimalizovány investiční a provozní náklady.
Výkaz výměr usnadní výběr dodavatele.

Typy staveb se sprinklery

Sprinklerová zařízení pro výrobní objekty, administrativní objekty, sklady, obchodní centra, hotely, domácí sprinklery, hašení hořlavých kapalin a sprinklerová zařízení dle požadavků pojišťoven.

Návrhové normy

Projekty jsou řešeny dle souboru technických norem zvolených zákazníkem.
ČSN EN 12845, NFPA (US), FM (US), VdS (BRD)
Projekty sprinklerů navazují na požadavky v požárně bezpečnostním řešení.

Sprinkplan s. r. o.

Firma Sprinkplan s.r.o. je zde pro Vás od ledna 2012.
Předmětem činnosti je projektování SHZ.
Systém řízení jakosti a dokumetů se přibližuje úrovni jaká je zavedena u zákazníků.
Pracujeme s legálním softwarem.
Je řešena ochrana informací.
Pokud možno respektujeme administrativní systémy a podnikovou kulturu zákazníka.

Referenční stavby

Stabilní hasicí zařízení v referenčních stavbách se již léta v klidu provozují.
Většina podstatných věcí je již odzkoušená.
Autorizace ČKAIT a odbornost v požární ochraně zavazuje k dodržení kvality.

Rozvíjení odborné úrovně

Část pracovní doby je určena pro studium oboru SHZ.
Užitečné jsou informace o vyráběných součástech, technických řešeních, výkladech jednotlivých částí sprinklerových norem a novinek popsaných v odborné literatuře. Při získávání informací je třeba udržet nezávislost, aby bylo možno dodat čistě zpracované projekty zákazníkům.

Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.

PKPO