Projekty požárních sprinklerů

Sprinkler výkres

Zařízení je navrhováno jednoduché a spolehlivé.
Projektovou dokumentaci dodáme včas a v klidu.
Jsou optimalizovány investiční a provozní náklady.
Výkaz výměr usnadní výběr dodavatele.

Typy staveb se sprinklery

Sprinklerová zařízení pro výrobní objekty, administrativní objekty, sklady, obchodní centra, hotely, domácí sprinklery, hašení hořlavých kapalin a sprinklerová zařízení dle požadavků pojišťoven.

Návrhové normy

Projekty jsou řešeny dle souboru technických norem zvolených zákazníkem.
ČSN EN 12845, NFPA (US), FM (US), VdS (BRD), případně jiné.
Projekty sprinklerů navazují na požadavky v požárně bezpečnostním řešení.

Sprinkplan s. r. o.

Projekční kancelář byla založena na konci roku 2011.
Předmětem činnosti je projektování SHZ.
Systém kvality a řízení dokumetů se přibližuje úrovni jaká je zavedena u zákazníků.
Pracujeme s legálním softwarem. Je řešena základní ochrana informací.
Zpracování projektů navazuje na procesy a administrativní systémy zákazníka.

Referenční stavby

Stabilní hasicí zařízení v referenčních stavbách se již léta v klidu provozují.
Většina podstatných věcí je již odzkoušená.
Autorizace ČKAIT a odbornost v požární ochraně zavazuje k dodržení kvality.

Rozvíjení odborné úrovně

Značná část času je určena na udržení a rozvíjení odborné úrovně v oboru SHZ.
Pro projektanty je podstatný přístup k informacím o vyráběných součástech, technických řešeních, provádění kontrol SHZ a výkladech jednotlivých částí sprinklerových norem a novinek popsaných v odborné literatuře. Získání nezbytných znalostí je možno dosáhnout zejména studiem zahraničních norem a odborné literatury. Podstatná je také účastí na konferencích a kontakt s dalšími lidmi z oboru. Přitom je však třeba udržet nezávislost, pro poskytnutí čistě zpracovaného projektu zákazníkům.

Kontaktujte Sprinkplan s. r. o.

PKPO